נא להמתין...
! יש למלא את כל השדות המסומנים
! נא לרשום פירוט קצר של מהות הפנייה
English / Arabic

* אנא סמנו את סוג הפנייה (ניתן לבחור יותר מסיבה אחת)

 מע"מ מקוון 874
 גיבויים
 מערכת 1000
 קבצים אחידים
 קופה רושמת
 חידוש חוזה שרות
 הוספת עמדת עבודה
 סיוע טכני
 מכירות
 שאלה שוטפת
 חנות וירטואלית
 שרותי בנק אוטומטים (ש.ב.א)
 דוח 856
 מהדורת Webשלוחה:נא להתקשר עד שעה:* יש למלא את כל השדות המסומנים